Chat

Chvalský zámek

Chvalský zámek

Původně gotická tvrz s kaplí, v renesanci přestavěná na zámek. První písemná zmínka o obci Chvaly pochází z Vyšehradské kapituly roku 1070. Chvaly jsou ve 14.století prodávány a dědičně postupovány bohatým pražským měšťanům. O existenci tvrze nás informuje až majetková zpráva z roku 1428. Od roku 1652 se stává majetkem jezuitského konviktu v Praze. Po úderu blesku roku 1734 tvrz vyhořela. V té době byla tvrz přestavěná do dvoupatrové podoby zámecké v renesančním stylu. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 přešel zámek pod správu c.k. Zemského studijního fondu a v roce 1918 byl majetek převeden do vlastnictví Československého státu.Po druhé světové válce v roce 1950 byl zámek převeden do organizace "Československé státní statky", kde se přiblížil k zániku. Od roku 1992 se postupně vyvíjely iniciativy k obnově památky, které vyvrcholily rekonstrukcí za přispění evropských strukturálních fondů v letech 2006 až 2008. Od 1. 5. 2008 je zámek veřejnosti přístupný jako městské kulturní a informační centrum.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Ctěnice

Vzdáleno celkem: 2,94 km

Zámek se nachází v obci stejného jména, která je od roku 1974 součástí Prahy 9. První zmínka o zámku je již z roku 1372. Původně byl gotickou tvrzí, později (kolem r.1550) přestavěnou na renezanční…

Jenštejn

Vzdáleno celkem: 2,99 km

Bizarní městečko 1 km severovýchodně od ; dominantou je zřícenina vodního hradu , postaveného v průběhu 14. století. Část vesnice, která vlastně tvoří podhradí, je zahloubena do pískovce; tvoří ji…

Petrovice

Vzdáleno celkem: 5,38 km

Tvrz byla poprvé písemně zmiňována v roce 1489, ale stála tu téměř určitě ve 14. století. Aristokrat František Pecelius z Adlersheimu, který…

Libeňský zámek

Vzdáleno celkem: 5,51 km

 V roce 1608  byl podepsán libeňský mír mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem. Později zámek sloužil jako letní sídlo…