Chat

Albertovy skály

Albertovy skály

Nádherné skály nad řekou Vltava, od roku 1933 národní přírodní rezervace. Byla zde vybudována naučná turistická stezka na které se můžeme dozvědět zajimavé informaca o zdejším prostředí.

Average difficulty
Average interest
Average impression
Natural monuments category Rock

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Nalžovice

Vzdáleno celkem: 1,52 km

Jednopatrový zámek z druhé poloviny 18. století byl v 19. století nešetrně zrekonstruován a je obklopen krásným parkem.  V z…

Radíč

Vzdáleno celkem: 2,36 km

Původní renesanční tvrz vyhořela po roce 1665 a kolem roku 1680 byl postaven čtyřkřídlý raně barokní zámek s bohatou štukovou výzdobou a malbami. V zámecké zahradě se nachází barokní kaple…

Ostromeč

Vzdáleno celkem: 2,64 km

Hrad nad ústím potoka do Vltavy byl postaven mezi lety 1390 a 1417. Roku 1428 pobořili hrad Bechyňští. Pozdější zdejší hejtman Filip z…

Kňovice

Vzdáleno celkem: 2,67 km

Jednopatrová barokní stavba pochází z druhé poloviny 18. století . V areálu, který je soukromým majetkem, se nachází tak…