Chat

Frýdštejn

Frýdštejn

Zřícenina středověkého hradu na severozápadním okraji maloskalského skalního masivu, zvaného též hřeben (491 m), založen snad frýdlantskými Bieberštejny v 1. pol. 14. století, prvně zmiňován spolu se stejnojmennou obcí v roku 1385. Za husitských válek marně obléhán Janem Čapkem ze Sán, za turnovských Vartemberků někdy po roku 1540 zpustl. V roku 1892 odkoupen Okrašlovacím spolek v , záchranné akce, dochovány prostory vytesané ve skále, zbytky zdí, hlavní kulatá věž a studniční kulatá věž, vyhlídkové místo.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Vranov

Vzdáleno celkem: 0,93 km

Pozůstatky středověkého hradu (původně též pod názvem Skály) na okraji maloskalského skalního hřbetu zvaného též , vystavěn snad na počátku 15. století pány z , od roku 1538 majiteli Vartemberkové,…

Suché skály

Vzdáleno celkem: 1,01 km

Národní přírodní památka skalního pískovcového města. V areálu skalního města je mnoho roklí, skalních věží…

Zbirohy

Vzdáleno celkem: 2,21 km

Zřícenina hradu na skalnatém ostrohu (452 m) nad levým břehem Jizery, vystavěn pravděpodobně v 80. letech 14. století, první zmínka z roku 1388, kdy byl vojskem krále Václava IV. dobyt na…

Arthurův hrad

Vzdáleno celkem: 3,49 km

Arthurův hrad je umělá zřícenina hradu, která byla postavena v zámeckém parku .