Chat

Konopiště

Konopiště

Hrad byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13.století, pravděpodobně biskupem Tobiášem z . V barokní rezidenci proměnili v 18.století Vrtbové z Vrtby. Arcivévoda František Ferdinand D´este, který koupil zámek roku 1887 od Lobkowitzů, přebudoval na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti byly vybaveny muzeálními sbírkami, jejichž základ pochází z dědictví Františka Ferdinanda po Modenském vévodovi. Na ploše barokní zahrady byla vybudována tzv. Růžová zahrada se skleníky.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Kožlí

Vzdáleno celkem: 1,87 km

První doložené zmínky o hradu jsou z roku 1318. Hrad byl postaven na ostrohu nad soutokem Tuzemského a Janovického potoka.  Jeho romantická poloho…

Tvrz Mrač

Vzdáleno celkem: 4,20 km

Středověká tvrz byla postavena v polovině 14. století na skalisku. V polovině 16. století přechází tvrz do majetku Jaroslava ze Šelemberka, který zde…

Zbořený kostelec

Vzdáleno celkem: 5,96 km

Zakladatelem hradu byl pravděpodobně král Václav II., písemně je pak zmiňován až v roce 1342 v souvislosti s Oldřichem Medkem z Valdeka. Zbořený Kostelec je hradem královským, v 15. století hrad…

Jemniště

Vzdáleno celkem: 6,19 km

nebyl postaven jako opevněná pevnost, nýbrž jako venkovská vila. První doložené zprávy se datují do roku 1381, kdy zámek vlastnil Beneš z Cimburka. 1724 dal jeho tehdejší majitel vystavět na…