Chat

Kozí Hřbet

Kozí Hřbet

Volně přístupná zřícenina hradu se nachází nad soutokem potoka a Křečovického potoka. který tu stál již ve 13. století, první písemná zpráva však pochází až z roku 1369. Roku 1441 byl hrad přepaden tábority, kteří byli poraženi zdejšími kališníky. Útočníci byli posléze oběšeni v Benešově. Hrad zanikl někdy na přelomu 15. a 16. století a jako pustý se uvádí poprvé roku 1541.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Radíč

Vzdáleno celkem: 0,94 km

Původní renesanční tvrz vyhořela po roce 1665 a kolem roku 1680 byl postaven čtyřkřídlý raně barokní zámek s bohatou štukovou výzdobou a malbami. V zámecké zahradě se nachází barokní kaple…

Ostromeč

Vzdáleno celkem: 1,73 km

Hrad nad ústím potoka do Vltavy byl postaven mezi lety 1390 a 1417. Roku 1428 pobořili hrad Bechyňští. Pozdější zdejší hejtman Filip z…

Osečany

Vzdáleno celkem: 1,95 km

Kolem roku 1680  byl postaven trojkřídlý barokní zámek s branou a příjezdovou alejí. Roku 1733 byla v levém křídle vybudována…

Kňovice

Vzdáleno celkem: 2,78 km

Jednopatrová barokní stavba pochází z druhé poloviny 18. století . V areálu, který je soukromým majetkem, se nachází tak…