Chat

Luhov

Luhov

Zámek se nachází 9 km severozápadně od města Touškova a  postaven byl okolo roku 1780 Bořkem Dohalským z Dohalic. V zámku je otevřena expozice s černou kuchyní a stálou expozicí historických bicyklů.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Buben

Vzdáleno celkem: 3,17 km

Hrad leží 4 km západně od Města Touškova na ostrohu nad soutokem Plešnického potoka a Mže. Byl založen před rokem 1379 a zpustl v polovině 16. století. Hrad je přístupný po turistické cestě od…

Podmokly

Vzdáleno celkem: 3,99 km

Podmokly jsou zaniklý hrad v sousedství hospodářského dvora . Od roku 1958 jsou chráněny jako kulturní památka ČR.

Gutštejn

Vzdáleno celkem: 6,28 km

Zřícenina gotického hradu na skále na Hadovkou, který vznikl na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z . Jeho zakladatelem byl pravděpodobně Jetřich z rodu Hroznatovců. V roce 1422…

Vrtbo

Vzdáleno celkem: 6,58 km

 Hrad byl založen v letech 1313-1316 a během 16. století zpustl. Na hradišti je  dochován rybník, který byl jeho součástí.