Chat

Martinice

Martinice

byly založeny ve Svatavině újezdu pravděpodobně už ve 13. století, první doložená historická zpráva o vsi však pochází až z roku 1352, kdy je ves připomínána při kapitule vyšehradské. V roce 1588 dostavěl tehdejší majitel Martinic Trystram Lukavecký z Lukavce ve vsi tvrz, téměř o sto let později pak nový vlastník Jiří Vražda z Kunvaldu vystavěl naproti staré tvrzi raně barokní zámeček (dokončen v roce 1680). Zatímco barokní budova zámečku, i když značně přestavěná a ve špatném stavu, stojí dodnes, po bývalé tvrzi se nedochovala ani stopa. Zámek je jednopatrová budova obdélníkového tvaru. V přízemí i v patře jsou na vnitřní straně do bývalého nádvoří zazděny arkády. Nad vchodem je erb Vraždů z Kunvaldu se znamením dvounohého dráčka s kohoutí hlavou.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Bojiště

Vzdáleno celkem: 4,26 km

 Dne 25. dubna roku 1142 zde porazila moravská knížata českého knížete Vladislava II. V obci stojí kostel sv.Vojtěcha postaveného v polovině 16. stolet…

Chřenovický hrad

Vzdáleno celkem: 5,01 km

Byl postaven v letech 1289–1318, jako strážní hrad. Stojí na zalesněném ostrohu nad soutokem Bystřice se Sázavou a vede k němu červená turistick…

Ledeč nad Sázavou

Vzdáleno celkem: 5,19 km

Dominanta města Ledče je tento hrad, který vznikl roku 1556 rozšířením a přestavbou původního hradu ze 13. století. V 17. století byl barokně upraven…

Zruč nad Sázavou

Vzdáleno celkem: 8,56 km

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1328. Do historie dřívějšího hradu se zapsalo několik významných rodů.Erb…