Chat

Mořičov

Mořičov

Lovecký zámeček byl postaven v 2. polovině 17. století a zpustl v 19. století.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Bučina

Vzdáleno celkem: 3,01 km

Z rozhledny je výhled na Karlovy Vary, Krušné hory a okolí. Rozhledna je od roku 2001 zrekonstruována, neboť byla již ve značně schátralém stavu.

Horní hrad

Vzdáleno celkem: 3,67 km

V dnešní době spolek nadšenců rekonstruuje tento hrad, který se ještě v nedávné době nacházel v dezolátním stavu, a některé jeho části jsou již přístupny veřejnosti. Strážní hrad Hauenštejn, jak je…

Himlštejn

Vzdáleno celkem: 4,41 km

Také bývá nazýván Nebeský kámen. Postaven byl pravděpodobně na počátku 15.stol. na vysokém čedičovém kopci nad údolím Pekelského potoka. Dnes se zde nachází pouze zbytky obvodových zdí a vstupní…

Freundenstein

Vzdáleno celkem: 5,97 km

Téměř současně se zahájením těžby stříbra a vznikem (1516) vzniklo zde pozdně středověké hradní opevnění chránící novou osadu dole. Hrad postavil roku 1517 Jan Münich pro Štěpána Šlika. Z hradu se…