Chat

Nepomyšl

Nepomyšl

Zajímavý zámek s kruhovou dispozicí byl postavený na půdorysu gotické tvrze z 15. století. Renesanční a později historizující úpravy proběhly v 19. století a  v současnosti je zámek nepřístupný.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Křečov

Vzdáleno celkem: 1,25 km

Zřícenina hrádku byla poprvé doložena v roce 1338. Hrádek byl zničen křižáky v husitských válkách.

Krásný Dvůr

Vzdáleno celkem: 2,67 km

Porekonstrukci roku 1985 bohužel vyhlídka nebyla zpřístupněna. Výhled z větší části je omezen okolními stromy.

Valeč

Vzdáleno celkem: 4,07 km

V dominantní poloze nad městem stojí barokní zámek z let 1695–1712, upravený novobarokně. Zřejmě vznikl na místě renesančně přestavěného gotického hradu, který patřil ve 14. století pánům z Valče.…

Mlýnce

Vzdáleno celkem: 4,16 km

Původně barokní zámeček, byl novogoticky upravený v letech 1883-1883. Dnes je neudržovaný.