Chat

Nový hrad

Nový hrad

Hrad postavený v letech 1465-1474 Albrechtem z Kolovrat. Barokní přestavba koncem 17. století, honosná štuková výzdoba kaple a reprezentačních sálů. Za Kolovratů v 16. století založena soustava velkých rybníků, dnes vysušených. Místo konání tradičních novohradských poutí.

Average difficulty
Average interest
Average impression

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

The user is no longer available

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Tuchořice

Vzdáleno celkem: 4,54 km

Novogotický zámek pochází z 19. století na místě starší tvrze,bohužel  dnes je veřejnosti nepřístupný.

Stekník

Vzdáleno celkem: 5,54 km

Zámek patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti budou v roce 2015 poprvé zpřístupněny nově zrestaurované prostory: zámecké kaple…

Pravda

Vzdáleno celkem: 5,60 km

Hrad vznik ve 14. století, ale  první písemná zpráva byla až v roku 1523.Koncem 16. století se hrad stal pustým.

Líčkov

Vzdáleno celkem: 6,13 km

Původně gotický hrad ze 14. století, později renesanční a barokní přestavba na zámek. Od roku 1924 majetek malíře Oskara Brázdy, dnes přístupný veřejnosti, trvalá expozice Brázdova díla. Pod zámkem…