Chat

Bohušův vrch

Bohušův vrch

K vidění je severní část Českého lesa, na JJZ Příbram, na SZ Dyleň a SSZ Mariánské Lázně.
Average difficulty
Average interest
Average impression
Price 0.00 / €
Established 1908
Web site
Number of stairs 73
altitude 571
Height 21

Your friends here

None of your friends have been here

Your friends here

None of your friends have been here

About the author

Review

No additional evaluation

Comments


Other nearby interests

Třebel

Vzdáleno celkem: 5,04 km

Hrad byl založený v pol. 13. století. Dominantní budovou na ploše horního hradu je mohutná barokní sýpka o délce 60 m a je postaven…

Volfštejn

Vzdáleno celkem: 6,55 km

Západně od obce , na jednom z výběžků Vlčí hory, byl pravděpodobně ve 2. pol. 13. století založen hrad zvaný , jeden z mála dispozičně zachovaných románsko - gotických hradů nenarušených pozdějšími…

Hamrníky

Vzdáleno celkem: 6,67 km

Dvůr tepelského kláštera obsahuje zámek s bránou do dvora vystavěný počátkem 18. století podle plánů K. I. Dientzehofera. Řeholníci kláštera se zde rekreovali a léčili pitím kyselek ještě před…

Sirňák

Vzdáleno celkem: 7,83 km

Chráněná přírodní památka, sopečného původu. Z bažin vyvěrají plyny a minerální vody.