Chat

Ostatní

 • Not yet rated
  kostel Panny Marie (St. Marien)

  kostel Panny Marie (St. Marien)

   Sankt Marien je obec v rakouské  spolkové zemi Horní Rakousy. St. Marien je gotický hornický kostel,který byl postaven v letech 1502-1511.
 • Not yet rated
  kostel Panny Marie (Frauenkirche)

  kostel Panny Marie (Frauenkirche)

  Frauenkirche  „Kostel naší paní“, česky kostel Panny Marie je evangelicko-luteránský kosel v německých Dráždanech. Jde o symbol saské metropole a o jednu z nejvýznamnějších barokních staveb Německa…
 • Not yet rated
  kostel Panny Marie

  kostel Panny Marie

  Kostel Panny Marie byl nejstarší pražský kosel,který byl postaven koncem 9. století Bořivojem I. v místech budoucího Pražského hradu. Zachovalé části kostelíka jsou vidět za prosklenými otvory v průchodu z druh…
 • Not yet rated
  kostel Nejsvětější Trojice

  kostel Nejsvětější Trojice

  Původně klášterní kostel františkánů byl postaven před polovinou 13. století .Věž byla postavena mezi lety 1371–1381 a před rokem 1385 byla postavena kaple sv. Barbory.
 • Not yet rated
  kostel Nanebevzetí Panny Marie

  kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Farní kostel byl postaven ve 13. století. Až do roku 1784 příslušel pražskému arcibiskupství. Původně gotickou, barokně přestavěnou stavbu obklopuje bývalý hřbitov.
 • Not yet rated
  kostel Nanebevzetí Panny Marie (Frauenkirche)

  kostel Nanebevzetí Panny Marie (Frauenkirche)

  Kostel byl založen vévodou Zikmundem v roce 1468. Roku 1525 vznikly na věžích helmové střechy. Za 2. světové války byl kostel těžce poškozen a jeho obnova trvala až do roku 1994. Roku 1818 se stal biskupskou katedrálou.
 • Not yet rated
  klášter františkánů s kostelem sv. Petra a Pavla/městské museum

  klášter františkánů s kostelem sv. Petra a Pavla/městské museum

  Františkánský klášter byl v Žitavě založen roku 1244. Hlavní budovy byly postaveny v letech 1260–1290.Poslední františkán zemřel roku 1554 a od té doby slouží komplex potřebám města. Dnes slouží jako…
 • Not yet rated
  klášter františkánů s kostelem Panny Marie

  klášter františkánů s kostelem Panny Marie

  Františkánský klášter byl postaven  ve 40. letech 13. století. Do ohně roku 1893 zde stálo 18 malých domků. Západní část bývalého kostela zaujala roku 1877 vodárenská věž.
 • Not yet rated
  klášter dominikánů s kostelem sv. Jindřicha

  klášter dominikánů s kostelem sv. Jindřicha

  Klášter  byl založený kolem roku 1300.  Od roku 1923 sídlí v bývalém konventu městské muzeum a kostel je od roku 1952 katolický.
 • Not yet rated
  klášter cisterciáků

  klášter cisterciáků

  Klášter byl založen Ottou Míšeňským a v roce 1162 byl oficiálním klášterem a pohřebištěm Wettinů. Klasicistní mausoleum pochází z let 1787–1804.
 • Not yet rated
  klášter cisterciaček

  klášter cisterciaček "Vallis S. Mariae"

  V roce 1234 byl klášter založen a pobořen v roce 1427 husity.  V roce 1683 velký požár, který zničil skoro všechny budovy. Obnova byla dokončena až v roce 1744.
 • Not yet rated
  katedrála Svaté Trojice

  katedrála Svaté Trojice

   Stavba začala v roce 1738 podle projektu Gaetana Schiaveriho. Svěcení ještě nehotového chrámu proběhlo 26. 6. 1751. Po náletu byla katedrála obnovena .
 • Not yet rated
  karner sv. Leonarda

  karner sv. Leonarda

  Karner sv. Leonarda pochází z první poloviny 13. století. V interiéru zbyly zbytky fresek z 13. století.
 • Not yet rated
  kaple sv. Anny (Annakapelle)

  kaple sv. Anny (Annakapelle)

  Kaple byla postavena počátkem 16. století na místě dřívějšího obydlí vévody Jana Zhořeleckého.
 • Not yet rated
  Johanneum

  Johanneum

  Budova byla postavena v letech 1868–1871 jako reálné gymnasium, které je pojmenované po tehdejším saském králi Johannovi.
 • Not yet rated
  Japonský palác

  Japonský palác

  Palác  ležící na pravém břehu Labe byl původně šlechtický a zvaný Holandský.  Úpravy proběhly v letech 1925–1935 pro saskou zemskou knihovnu.
 • Not yet rated
  Jánský kostel

  Jánský kostel

  Původně františkánský klášterní kostel z počátku 14. století sloužil v letech 1553–1912 jako svatyně lužickosrbských obyvatel sousedních vsí.
 • Not yet rated
  Horský kostel

  Horský kostel

  Luterský farní kostel byl postaven v letech 1709–1732 na svahu pod dřívějším hradem a celestinským klášterem v Ojvíně. Dochován je originální interiér se dvěma řadami empor s malovaným zá…
 • Not yet rated
  Galgen/šibenice

  Galgen/šibenice

  Šibenice z 1. pol. 18. století byla tvořená třemi pětiúhelnými cihelnými pilíři cca 7 m vysokými, které byly propojeny dřevěnými trámy. Dochovány jsou dva z pilířů s kapsami po trámech a kamennou…
 • Not yet rated
  evangelický kostel

  evangelický kostel

  Kostel ukrývá velké bohatství saské renesanční plastiky. Poprvé byl připomenut v roce 1340 a současná stavba je z let 1596–1602.

Accommodation in the nearby area:

We recommend

Budyně nad Ohří

Pojedete-li z Litoměřic do Slaného, cesta Budyní Vás povede přímo okolo tohoto zajímavého…

Příběnice

První zmínky o hradu pocházejí z roku 1243. Hrad byl ve 14. století rozšiřován, v roce 1420 jej…

Milešov

Nepřístupný renesančně-barokní zámek. Výzdoba interiérů vrcholně barokní. Původní gotický hrad…