Chat

Osm zajímavostí v okolo Kokořínska

 Autor: mikimaus
 Zobrazeno: 5004 x
 Přidáno: 19.09.2015
 0 komentářů
Časová náročnost: 10 hod
Počet zajímavostí: 8
Stoupání: 492 m
Klesání: 536 m
Cena za vstupné: 0 Kč

Hrad Jiljov

Hrad Jiljov byl dříve skalní tvrzí, která leží kousek od obce Holany v jihozápadní části okresu Česká Lípa na břehu Dolského potoka. Hrad pochází ze 14.století a v dnešní době je Hrad Jiljov je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jeden z prvních záznamů o hradě se týká roku 1388, kdy na hradě žil Hrdloň z Jiljova a o tři roky později hrádek u Holanských sádek patřil Hynkovi z Dolan, který byl později přezdívaný Hynek z Jiljova. Šlechtici z Holanova měli svůj erb a patřilo jim v 1. polovině 16. století široké okolí. Rytíři z Jiljova žili ještě v 17. století a už tehdy drželi Slavětín. Rytíř Hynek z Jiljova se po roce 1454 odstěhoval do Oslovic a spolumajitel Vaněk Vyšata z Jiljova odešel do Hostíkovic. Hradu se poté ujali Berkové z Dubé , kteří přišli se svým vlastním úředníkem.

Od břehu Dolanského potoka vede modrá turistická značka, kterou se dostanete do blízkých Zahrádek. Z pískovcových skal jsou vytesány schody na vrch ze které je i dnes nádherný výhled na Holany.

Celý hrádek byl zhruba 50 metrů dlouhý a kolem něj byly valy s příkopy. Dnes je okolí zalesněno a hrad se od roku 1550 uvádí jako pustý.

Chudý hrádek

Chudý hrádek je zřícenina hradu, který byl založen v 2.polovině ve 14.století panem Berkou z Dubé. Hrad leží kousek od Dubé v okrese Česká Lípa, na skále nad údolím Dolského potoka. Hrádek měl být náhradou staršího hradu a to Vříška u Drchlavy a sloužil jako nové správní sídlo panství , které tam sídlilo. Roku 1391 je hrad uveden jako majetek Jindřicha Berky na Housce a v roce 1402 hrad zdědil jeho syn Jindřich mladší z Dubé , kterému se říkalo Vaněk. Mezi lety 1519-1522 byl hrad v rukou Jiřího Kaplíře Osterského se Sulevic. V roce 1560 byl hrad opuštěn a časem získával různá jména Hrádek, Pustý hrádek, Poustka, Wüste Schloss, Paska i Buska, ale uchoval si název Chudý hrádek.

Z hradu se dochovaly zbytky paláce a studna.

Dolské údolí leží mezi ocí Dřevčice a Holany a mezi nimi vede zelená turistická cesta do Zahrádek. Od silnice do údolí vede několik cest a tak se nemusíte bát, že by jste se ztratili.

Hrádek je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky.

Husa

Skalní útvar Husa se nachází v severní části Kokořínska. Pod Husou se nachází turistické odpočívadlo a pomníček Járy Cimrmana. Když se vydáme po červené turistické značce a úbočím skalní plošiny pokračujeme až k odbočce, díky které se dostaneme až k skalnímu útaru , kterou je přírodní památka Husa.

Kokořínsko se svým okolím vás zabaví na celý víkend a nejen na něj. Objevíte krásy kraje , podíváte se na nádherné vyhlídky,nadýcháte se čerstvého vzduchu ,objevíte romantické rokle a že jich tu najdete mnoho.Z každého kopce můžete vidět jinak seřazené špičky severočeských vulkanických kopců. Na Kokořínsku můžete objevit další zajímavosti jako jsou například Stříbrný vrch, Střezivojický Špičák, Holanské rybníky, Hrádek Helfenburk.

Stříbrný vrch

Stříbrný vrch se nachází v části okresu Česká Lípa a je přírodní památkou. Vrch je tvořen skalními útvary a chráněn kvůli výskytu vzácných drobných živočichů. Celá krajina je zalesněná ,plná kopců a skal. Vrchem prochází turistické značky : z Holan vede modrá turistická značka , zelená vede od Blíževedel a pokud chcete jet na kole ,tak jistě můžete, jelikož pod vrchem můžeme najít i cyklotrasu.

Poblíž Stříbrného vrchu leží další přírodní památky jako jsou : Martinské stěny , Pod Hvězdou či Husa .

Holanské rybníky

Holanské rybníky jsou tvořeny 23 různými rybníky a nádržemi., které vznikly ve středověku poblíž města Holany v okrese Česká Lípa.

V celé oblasti rybníků je mnoho druhů chráněných rostlin a živočichů,také se zde slétávají velká množství vodního ptactva. Jeden z nejhezčích pohled na krajinu s rybníky je z vrcholu nedalekého kopce ,který nese zříceninu Ronov. Návštěvníci nejvíce chodí navštěvovat Bobří potok , který ukrývá půvabný vodopád. U několika rybnících je povolené koupání a dokonce se na některých se nachází nudistická pláž.

Hrad Hřídelík

34.jpg Hrad Hřídelík je zřícenina skalního hrádku , který pochází z roku 1300,ale 1. zmínky nacházíme až v roce 1334. Hrad se nachází v okrese České Lípy v obci Blíževedly. Církev získala v roce 1375 Helfenburk u Úštěka , a tak tento hrad ztratil svou důležitost a stal se věznicí pro provinělé kněze. Hrad byl po husitských válek válek opuštěn , protože během nich byl velmi poškozen. Na začátku 19. století tu nechal litoměřický biskup Augustin Hille postavit z cihel malý letohrádek , který bohužel také nedopadl nejlépe.

Hrad Hřídelík stával na pískovcovém skalním bloku a jeho horní plocha lemovala do výšky půl metru zachovanou okružní hradbu a na ploše se zachovaly zdi čtyřhranného hradního paláce, chodba ve skále a sklep. Tyto zbytky jsou chráněny jako kulturní památkou České republiky.

Hrad se nachází na červené turistické trase, která vede z Ronova a Blíževedel do Úštěka.

Hrad Helfenburk

d.jpg Hrad Helfenburk byl založen v roce 1375 Berky z Dubé. Zřícenina hradu je považována za jednu z nejromantičtějších. Tento hrad patřil pražským arcibiskupům a jedním z posledních byl Jan Očko z Vlašimi. Roku 1592 přechází Hrádek do majetku Sezimů ,kteří pochází z Ústí. Sezimové Hrádek neobývali jelikož tam měli malou vojenskou posádku.

Hrad měl velkou třicetimetrovou věž , která nyní slouží jako rozhledna. Dnes je Hrádek v majetku města Úštěk a v péči občanského sdružení Hrádek.

Z Úštěku si můžeme vyjít po žluté turistické trase a dále jít do kopce směr Ostré a po 2 km u parkoviště odbočíme vpravo a po červeném značení naučné stezky dojdeme po 1,5 km k areálu hradu.

Zřícenina hradu stojí za vaší pozornost. Podíváte se na zbytky krásného hradu ,který vám odkryje po naučné stezce a připravených projektů mnoho tajemství o svém původu a svých majitelích a k tomu procházka k jednomu z nejromantičtějších míst .

Synagoga v Úštěku

vv.jpg Synagoga v Úštěku leží v západní části města Úštěk, na okraji skalního masivu, pár metrů od Mírového náměstí. Synagoga byla postavena mezi lety 1791-1794 na místě původní synagogy, která byla původně synagogou dřevěnou. K roku 1851 došlo k další přestavbě synagogy podle plánů místního stavitele Wenzla Jahna. Tato přestavba způsobila navýšení o 1,2 metru, rozšíření ženské galerie, přistavěnou předsíň a vyzdobení modlitebního sálu maurskými motivy a suterén synagogy sloužil pro židovskou školu. Synagoga byla k náboženským účelům využívána do 2.světové války. Během 70. - 80. let synagoga chátrala a své rekonstrukce se dočkala až v letech 1993 - 2003 díky projektu Federace židovských obcí v České republice za podpory Mezinárodního fondu pomoci obětem holocaustu, českého státu a města Úštěk.

Synagoga v Úštěku je chráněna jako kulturní památka České republiky a je také sídlem židovského regionálního muzea.

Kam Vás článek zve?

synagoga v Úštěku.

Židovská komunita je v Úštěku doložena v 16. století. V malé…

Helfenburk (Hrádek)

Zřícenina hradu, první zmínky o něm sahají do roku 1375. Založen Berky z Dubé. Po třicetileté válce…

Hřídelík

Zřícenina hrádku známého od roku 1334. Původně biskupský majetek byl později využíván jako vězení.…

Husa

Zajimavý sklaní útvar připomínající husu se skloněnou…

Chudý hrádek

Zřícenina hrádku založeného ve 14. století. Dochovaly se zbytky hradního paláce a studna.

Jiljov

Pravděpodobně středověká tvrz v okolí obce . Zatím nebylo potvrzeno, zda jde skutečně o sídlo ,…

Co by Vás mohlo zajímat?

  16.02.2016
Bärenschützklamm