Chat

Hrady

 • Nehodnoceno
  Havlíčkův brod

  Havlíčkův brod

 • Nehodnoceno
  Festung Hohensalzburg

  Festung Hohensalzburg

  Pevnos z 11. století se tyčí nad městem Salzburg. Z historického  centra města se dá vyjít po schodech podél zubačky, nebo vyjet zubačkou. Z Pevnosti je krásný výhled na město a daleké okolí.  Na závěr…
 • Nehodnoceno
  Žitava

  Žitava

  Zaniklý hrad. Stával na pahorku zvaném Burgberg. Hrad se nacházel mimo hrazené město a v jeho obraně pravděpodobně hrála hlavní úlohu voda, jak napovídá nedaleký rybník zvaný Burgteich i poloha hradu v…
 • Nehodnoceno
  Winterstein

  Winterstein

  Skalní hrad z roku 1379 který sloužil převážně loupeživým rytířům byl zbourán roku 1442. Zbytky hradu můžeme najít na vysoké skále v Saském Švýcarsku a do současné doby bylo zachováno pouze několik zd…
 • Nehodnoceno
  Thierstein

  Thierstein

  První zmínka o hradu Thierstein pochází z 16. července 1343. Koncem 14. století jej koupil markrabě Wilhelm I. z Míšně. V roku 1554 hrad  poničilo české vojsko. Od roku 1603 začal hrad upadat a v roku 1725 vyhořel a již nebyl opraven. Po…
 • Nehodnoceno
  Stolpen

  Stolpen

  Středověký hrad  Stolpen ležící na čedičové skále. V 1. polovině 13. století  nejdříve patřil míšeňské diecézi a později Sasku. Hrad se také proslavil jako vězení hraběnky von Cosel. Hrad Stolpen v…
 • Nehodnoceno
  Staatz

  Staatz

  Románský hrad byl založil kolem roku 1207 rod von Staatz, který v roce 1250 vymřel. Opuštěným hradem se stal po třicetileté válce, kdy jej zputošili Švédové.
 • Nehodnoceno
  Scharfenstein

  Scharfenstein

  Kolem roku 1250 na skále, obtékané řekou Zschopau byl  založen hrad Scharfenstein. Po většinu své existence byl hrad ve šlechtickém majetku. Po požáru v červnu 1921 byl hrad obnoven v historickém duchu a po II. světové v…
 • Nehodnoceno
  Oybin

  Oybin

  Zřícenina strážního hradu, Která byla postavena Chvalem z Lipé v 2. pol. 13. století. V roce 1319 vyměnil Jindřich z Lipé s Janem Lucemburským lužické zástavy za jiné statky. Janův syn Karel IV. přestavěl hrad v letech…
 • Nehodnoceno
  Ortenburg

  Ortenburg

  Dřívější osídlený hrad budyšínského vévodství, které do roku 1635 náleželo do svazku zemí Koruny české. Jako kamenné sídlo byl postaven ve 13. století. Hrad měl mnoho přestavb.…
 • Nehodnoceno
  Neuer Wildenstein

  Neuer Wildenstein

  Neuer Wildenstein (česky Vildštejn) jsou zbytky skalního hradu na východě Německa, asi 7 km východně od města Bad Schandau, v Saském Švýcarsku. Hrad byl založen v roce 1409 Hynkem II. z Dubé.  
 • Nehodnoceno
  Neudegg

  Neudegg

  Zřícenina malého strážního hradu byla založena rokem 1150 . Z hradu se dochoval příkop, pozůstatky zdiva z několika budov a jedna z nich je považována za kapli.
 • Nehodnoceno
  Meissen

  Meissen

  Hrad založil roku 929 král Jindřich I. po dobytí území slovanských Daleminců. Původní dřevěné stavby byly od 11. století nahrazovány kamennými. Do roku 1485 sloužil jako residence vévodů.
 • Nehodnoceno
  Lovecký dvůr (Jägerhof)

  Lovecký dvůr (Jägerhof)

   Z loveckého dvoru saských kurfiřtů zůstala obytná budova se třemi schodišťovými věžemi,která stojí dnes v centru Drážďan. Od roku 1913 zde sídlí museum saského lidového umění.
 • Nehodnoceno
  Kriebstein

  Kriebstein

   Před rokem1400 sloužil gotický hrad jako residenční sídlo.  Od roku 1465 hrad v patřil Hugoldu III. a tím začal začátek důležité epochy v architektonické historii hradu.
 • Nehodnoceno
  Königstein

  Königstein

  Původní pohraniční hrad českého království byl v 15. století v saských rukou. V roce 1589 se stal hrad zemskou pevností a o dva roky později tam stál první státní vězeň. Od té doby přístupný.
 • Nehodnoceno
  Kollmitz

  Kollmitz

  Zřícenina hradu byla založena ve 13.století pány z Wallsee. Hrad byl rozšířen v 15. století a renesančně přestavěn kolem roku 1580 za Wolfganga z Hofkirchenu. Od roku 1708 byl hrad nevyužíván a stal se zříceninou.
 • Nehodnoceno
  Karlsfried

  Karlsfried

  Kalsfried jsou zbytky trážního a celního hradu.  Na Kalsfriedu silnice procházela ohrazeným dvorem a branou a hrad poskytoval kupcům útulek i ochranný doprovod. Hrad byl v roce 1442 stržen a jeho zbytky byly používány jako stavebn…
 • Nehodnoceno
  Kaja

  Kaja

  Zřícenina hradu byla postavena v pol. 12. století pány z Chiowe. Hrad byl dobyt Janem a Jindřichem z Lipé, husity a opuštěn byl koncem 16. století. Po roce 1969 se začalo s postupnou obnovou na malé museum.
 • Nehodnoceno
  Hohenberg

  Hohenberg

  Hrad Hohenberg byl poprvé zminěn v roce 1222. Americkou dělostřeleckou palbou byl hrad zničen a to  v roce 1945. Obnovy se dočkal v letech 1984 - 1985 ,kdy se používal jako ubytovna.

Ubytování v okolí:

Doporučujeme

Březnice

Původním šlechtickým sídlem rodu Buziců byl zřejmě dřevěný dvorec ze začátku 13. století. Ve třetí…

Polná

Renesanční zámek leží na okraji stejnojmenného městečka v blízkosti rybníka Peklo. Původní gotický…

Rosice u Brna

Původní hrad z 13. století byl pobořen v době husitských válek, pot…