Chat

Čtyři hrady v okruhu pár km

 Autor: mikimaus
 Zobrazeno: 4236 x
 Přidáno: 19.09.2015
 0 komentářů
Časová náročnost: 8 hod
Počet zajímavostí: 4
Stoupání: 656 m
Klesání: 625 m
Cena za vstupné: 0 Kč

Zámek Blatná

Zámek Blatná byla původně tvrzí , která se postavila ve 13.století a během 14. století se z tvrze stal gotický hrad. Zámek najdeme v městě Blatná , která leží 60 km od Českých Budějovic.

Za vlády rodu Rožmitálů nastal velký rozvoj hradu. Začala se stavět čtverhranná věž, která měla sloužit jako obrana. V té samé době, kdy hrad procházel rekonstrukcí se Johanka, sestra Lva z Rožmitála stala Českou královnou a to ,když se provdala za Jiřího z Poděbrad.

t.jpg Mezi nejcennější části zámku patří pozdně gotický Rejtův palác, který stojí naproti Starému paláci, kde se často konají fotofestivaly Blatná.

Ve Starém paláci se nachází krásná malířská výzdoba na kterou se jezdí dívat návštěvníci z celého světa.

Z rodu Rožmitálů přešel zámek do rukou hrabat z Rozdražova , kteří vybudovali Severní palác. Roku 1798 získávají blatenský zámek Hildprandtové z Ottenhausenu, kteří zámek vlastní i nadále.Z původního hradu se dodnes dochovaly jen zbytky románské kaple z 13. století, ketré byly vykopány roku 1926.

Na zámku můžete navštívit pracovnu vychovatele Jana Evangelisty Purkyně dále rozlehlý park s umělou jeskyní a obora , kde najdete prohánějící se daňky. Zámek Blatná několikrát posloužil dokonce i filmařům .

Blatná patří mezi historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky, které se nachází právě u nás.

Po zámku Blatná pokračujeme k hradu Křikava , který se nachází nedaleko Blatné.

Hrad Křikava

00.jpg Nad rybníkem ve vesničce Černívsko najdeme zříceninu hradu Křikava , který pochází ze 14. století. V té době byl hrad ve vlastnictví Dornštejnů. Roku 1399 se stali majiteli hradu Přibek a Jindřich z Křikavy. V roce 1402 hrad dobyl Dobešík z Boru a roku 1418 se stal Jindřich z Křikavy jediným majitelem hradu. Jindřich zbývající majetek na Prácheňsku prodal Petrovi ze Svojšína a poté odešel na své panství Obořiště.

Během husitských válek Křikava zanikla a stala se zříceninou.

Před vznikem kamenného hradu zde stálo jednodušší sídlo s lehkým opevněním a po postavení kamenné hradby plnilo funkci parkánové hradby.

Do hradu se vstupovalo kulisovou branou, která byla na severu, ale později byla brána přesunuta na jihozápad a na severovýchodní částí byl hrad chráněn skalnatým příkopem.Obytnými stavbami starší stavební fáze byla volně stojící obytná věž a v přízemí se nacházel dvouprostorový palác na jihovýchodní straně.

Hrad Křikava si zachoval zbytky čtverhranné obytné věže a hradeb, příkopy a některé zídky.

Ze zeleně značené turistické trasy z Červínska se dostanete ke krásné a zřícenině hradu .

Dále se vydáme na zámek Lnáře a později i na Životice a výlet zakončíme na zámku Oselce.

Zámek Lnáře

000.jpg V roce 1666 nechal hrabě Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic barokní zámek Lnáře v blízkosti dřívější tvrze. Zámek Lnáře byl dokončen o 20 let později za vlády Černínů z Chudenic. Na zámku se majitelé mnohokrát střídali a posledním šlechtickým rodem na zámku byli Linekeři .

V 70.letech 20. století byl zámek podroben rekonstrukci a sloužil české vládě.

Zámek vyniká svou freskovou výzdobou šesti sálů . Zámecká Kaple ze života sv. Josefa byla také vyzdobena freskami a okolo něj se rozkládá park ve stylu anglického s jedenácti sochami antických bohů . Přístupový kamenný most je zdoben sochami světců a na nádvoří najdeme kašnu ,která nese sochu Neptuna.

010.jpg V obci a kolem zámku je krásná krajina, kde naleznete dostatek míst s krásnou přírodou. S sebou si můžete vzít kolo ,protože lze využít krásnou cyklostezku na krásný výlet. Jedním s dalších zajímavým přírodním exponátem v okolí je Kadovský viklan, který se od obce 5km. Kadovský viklan váží 30tun a je unikátní granodioritovou památkou , která je od roku 1985 chráněna státem. Zajímavostí je také velká přírodní památka Pastvina u Zahorčic, která má krásný výhled na Šumavu a blízký brdský Třemšín. Další přírodní památkou je Smyslov , kde najdete mokřadní luk a blanité pastviny a 23 druhů ptáku s 19 chráněnými rostlinami. V obci jsou také 3 památné stromy a lípy u kostela Sv. Trojice.

Návštěvníci zde mohou projít nově vyznačenou naučnou stezku, kde jsou i cyklostezky a možnost hippoturistiky.

Zámek Životice

02.jpg Zámek Životice se nachází u městečka Nepomuk v Plzeňském kraji u Životického rybníka a pochází z 18.století. Zámek byl postaven pánem Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. Zámek měl 47 pokojů , 4 velké sklepy a 2 kuchyně. Kolem zámku byl udělán okrasný park ,který byl ve francouzském typu.

Roku 1897 si koupil zámek hrabě Kamillo Razumovský , který se zasloužil o hospodářský rozvoj zámku , který náležel velkostatku.Od roku 2000 je objekt zámku využíván jako sociální ústav pro mentálně postižené muže.

Dnešní zámek byl původně tvrzí ,panským sídlem a nakonec se stal barokním šlechtickým zámkem. Zámek prošel několika rekonstrukcemi ,které byly vedeny s ohledem na jeho historickou kulturní hodnotu.

131717900.jpg s.jpg Dále se můžete podívat na Kamenný kříž,kostel Božího spasitele, kapli sv. Salvatora a na kapli Božského Vykupitele v Herticích.

Kaple Božského Vykupitele v Hertlicích Kamenný kříž

Zámek Oselce

hs.jpg Zámek se nachází v obci Oselce mezi Nepomukem a Horažďovicemi na Plzeňském kraji. Zámek byl původně gotickým a poté byl renesančně přestavěn v zámek trojkřídlí. V 17.století nechal rod janovských z Janovic zámek přestavět do barokního stylu stavitelem de Maggim.

Zámek Oselce má také kapli sv. Jiří a v dnešní době slouží školským účelům, dále zde najdete zámecký park, který má na svém okraji zámeckou sýpku.

V obci se nachází též malá expozice Pivovarnického muzea v budově Obecního úřadu.

Kam Vás článek zve?

Blatná

Z původního hradu, postaveného někdy v polovině 13. století mezi močály, se částečně zachovala…

Křikava

Na výšině nad rybníkem v Černívsku lze v terénu spatřit zříceniny hradu ze 14. století, kdy jej…

Lnáře

V těsném sousedství někdejší tvrze založil hrabě Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic roku 1666…

Životice

V  místní části Chalupy u Velkého Životického rybní…

Oselce

Nepřehlédnutelnou dominantou vsi při silnici z do Horažďovic je mohutný barokní zámek přestavěný…

Co by Vás mohlo zajímat?

  25.04.2018
Příbram